ממעבדת המחקר: פילנתרופיה עירונית. התקיים ב:22.2.2021

1626497430 maxresdefaultהשינוי שנגרם בשל המגפה מטלטל גם את הפילנתרופיה העירונית, והמשבר המתמשך מעלה אתגרים חדשים ומחשבות חדשות: כיצד יש להשתמש במרחב הציבורי? האם יש צורך בפיתוח …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *